ADLİ YARDIM BÜROSU AVUKAT GÖREVLENDİRMELERİNDE OTOMATİK AVUKAT ATAMA SİSTEMİNE GEÇİŞİLE BİRLİKTE ADLİ YARDIM VERİLERİNİN YAYINLANMASI

 

ADLİ YARDIM BÜROSU AVUKAT GÖREVLENDİRMELERİNDE OTOMATİK AVUKAT ATAMA SİSTEMİNE GEÇİŞİLE BİRLİKTE ADLİ YARDIM VERİLERİNİN YAYINLANMASI

 

Uzun yıllardır sürekli gündemde olup yapısal olarak bir türlü çözüme kavuşturulamayan Baromuzun Adli Yardım Bürosu avukat görevlendirmelerine ilişkin olarak Otomatik Avukat Atama Sistemine geçiş konusunda Baro Yönetim Kurulumuzca 31.10.2018 tarihinde karar alınmıştır. Baro Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği söz konusu sistemin kurulması için ilgili firmalar ile görüşülmeye başlanılmış olup söz konusu görüşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılacağını belirtmek istiyoruz.

Baro Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği adli yardım görevlendirmelerinde Otomatik Avukat Atama Sistemine geçinceye kadar mevcut sistem üzerinden görevlendirmeler yapılacaktır. Mevcut sistemdeki sıkıntılar dikkate alınarak, sisteme kayıtlı üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına; dosya dağılımında öncelikle hiç dosya almayan meslektaşlarımızın sisteme giriş tarihlere dikkate alınarak söz konusu üyelerimize 31.10.2018 tarihi itibariyle birer dosya görevlendirmesi yapılmaya başlanılmıştır.

Mevcut sistemden yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi noktasında siz değerli üyelerimizin görüş, öneri ve eleştirilerinizin çözüm arama yollarında bize yol göstereceği kanaatinde olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz.

Adli yardım görevlendirmelerinde Otomatik Avukat Atama Sistemine geçinceye kadar ki sürede herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi ve yapılan görevlendirmelerde şeffaflığın ve objektifliğin sağlanması amacıyla öncelikle;

1-      Ek-1  de Adli Yardım Görev Listesini (Sisteme Kayıt Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Avukatların Görevlendirildiği Dosya Sayılarını da İçermektedir.)

2-      Ek-2 de 31.10.2018 tarihinden geri dönük 5 yıllık avukat görevlendirme ve ücret listesini,

(Ek 1 ve Ek 2 Listeleri İlçe görevlendirmelerini içermekte olup İlçe görevlendirmelerinde avukatların görevlendirdiği dosyası sayıları il merkezindeki avukatlara göre farklılık arz etmekte olup buna ilişkin bilgiler ayrıca web sayfamızdan ilan edilecektir.)

Siz değerli üyelerimiz ile paylaşıyoruz.

Söz konusu listeler Otomatik Avukat Atama Sisteminin kuruluncaya kadar denk 15  günde bir düzenli bir şekilde baro web sayfamızda yayınlanacaktır.Otomatik Avukat Atama Sistemine geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için Adli Yardım Bürosunun mevcut sisteminde kayıtlı tüm Avukat Atama Verileri siz değerli üyelerimizle paylaşılarak düzeltmelerin yapılması sağlanarak yeni sisteme geçiş sağlanacaktır.

Bu kapsamda yayınladığımız listeler, mevcut sistem verileri üzerinden alınmış olup sistemdeki sıkıntılar nedeniyle listelerde yazılı bilgilere ilişkin eksiklik, hata ya da yanlışlıklara ilişkin itiraz ve düzeltme taleplerinizin Adli Yardım Bürosuna iletilmesi gerektiğini ayrıca belirtmek istiyoruz.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.02.11.2018

ADLİ YARDIM BÜROSU

EKLER : EK1 ve EK2